Vem är en gentleman?

På 70-talet hittade jag en gammal bok som heter "Vem är en gentleman?" skriven av signaturen "Au revoir" och utgiven på Dahlbergs Förlag år 1917.

Den är en handbok om hur en gentleman ska uppträda i olika situationer och när man läser den idag, nästan 90 år senare, är den verkligen komisk. Den tidens kvinnosyn speglas också och man kan bara vara glad att vi lever under andra förhållanden.

Om boken är en allvarligt menad handbok, eller om den är en satir, ja säg det? Jag ska försöka återge en del av de bästa kapitlen. Stavning och ordformer återges enligt hur de är skrivna i boken.